Om Davéns

Trygghet och service sedan år 1871!

År 1871 drev Theodor Warenberg gästgiveri på Ekdalsgatan i Södertälje.

Idag ligger varuhuset Kringlan på samma plats. Gästgiveriets gäster behövde skjuts och Warenberg utrustade sig med häst och vagn. Vid den tiden fanns det gott om gästgiverier. Efterfrågan på transporter ökade och Warenberg valde att satsa på ”hyrkuskverk”.

Vid sekelskiftet hade hyrkuskverket utökats. Uppdragen varierade från transporter inom Södertälje och till Stockholm. Vid resorna till Stockholm, som tog en dag, byttes hästen ut vid Vårby. 1908 dog Theodor Warenberg och sonen Anton tog över. Han utvecklade företaget och inköpte den första bilen år 1918. Den sista hästen, Prinsen, togs ur tjänst så sent som 1955 ! I början på 1960-talet byggde Anton Warenberg en anläggning norr om Södertälje centrum. Han drev företaget fram till sin död 1962.

1963 övertog Hugo Davén, Södertälje stadsbud. För att utveckla och komplettera stadsbudsverksamheten övertog Hugo år 1965 även Warenbergs. Namnet ändrades till Davéns Express AB. Under åren 1965 – 1979 utvecklades Davéns under Hugo Davén ledning till ett av Sveriges största åkerier. När Hugo sålde sitt livsverk år 1979 hade Davéns koncernen (6 olika bolag) ca 400 personer anställda och ca 130 fordon. 

I mitten av 80-talet omstrukturerades koncernen och en av delägarna, Sture Carlsson, köpte ut Davéns åkeri AB. Av de 6 Davéns bolag som då fanns är det idag bara Davéns Åkeri AB som är aktivt verksamt. Sture sålde Davéns 1997 och idag är det Björn Carlsson, son till Sture som driver företaget. 

Idag 147 år efter Theodor Warenberg valde att satsa på ”hyrkuskverk” med hästar och vagnar, är Davéns ett modernt företag som har en trygghet genom sin historia och som är på väg mot en spännande framtid. 

Björn Carlsson

VD